รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
หมู่ที่ 3   ตำบลสินปุน  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 80240
เบอร์โทรศัพท์ 075702363 เบอร์แฟกส์ 075702363
Email : sinpun2018@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :