ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ AA (อ่าน 6) 07 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน สำหรับผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. ตรัง กระบี่ [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1] (อ่าน 0) 04 ธ.ค. 65
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ยินดีต้อนรับ นายสิทธิพงศ์ ขุนชาตรี คุณครูคนใหม่ วิชาเอก ดนตรีสากล มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (อ่าน 53) 17 พ.ย. 65
ประชุมผู้ครองนักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 42) 17 พ.ย. 65
ประกาศ (สด.38) เพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม (หน่วยสัสดีอำเภอเขาพนม) (อ่าน 128) 06 ต.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 216) 21 ส.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 195) 20 ส.ค. 65
ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา(15สค65) 349,594.25 บาท โดยนำเข้าบัญชีแล้วฯ และมีเงินร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชี จำนวน 141,329.84 บาท ณ วันนี้ (15สค65) มีจำนวนยอด ทั้งสิ้น 490,923.09 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสตางค์) คลิกเพื่ออ่านต่อ. (อ่าน 208) 17 ส.ค. 65
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 0) 04 ส.ค. 65
เรียนเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนบัตรและร่วมงาน (อ่าน 119) 03 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างสรรค์การศึกษา ให้กับชาวสินปุนฯ ด้วยใจที่เป็นกุศลตามกำลังศรัทธา ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ครบรอบ 33 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (อ่าน 220) 02 ส.ค. 65
รวมมหาวิทยาลัยเปิดรับโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย (ม.4-ม.6) โอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างสำหรับนักเรียนที่มีความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน รีบไปสมัครกัน (อ่าน 232) 02 ส.ค. 65
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 0) 23 ก.ค. 65
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 0) 13 ก.ค. 65
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (อ่าน 207) 05 ก.ค. 65