ข่าวประชาสัมพันธ์
ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา(15สค65) 349,594.25 บาท โดยนำเข้าบัญชีแล้วฯ และมีเงินร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชี จำนวน 141,329.84 บาท ณ วันนี้ (15สค65) มีจำนวนยอด ทั้งสิ้น 490,923.09 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสตางค์) คลิกเพื่ออ่านต่อ.
ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าวันนี้(15สค65) 349,594.25 (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยนำเข้าบัญชีแล้วฯ และมีเงินร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชี จำนวน 141,329.84 (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ณ วันนี้ (15สค65) มีจำนวนยอด
ทั้งสิ้น 490,923.09 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสตางค์) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อร่วมสมทบทุนพัฒนาการศึกษาและปรับภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคล
ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป...
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,18:31   อ่าน 209 ครั้ง