กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพสุ ยมแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0955246041
อีเมล์ : pasu@sinpun.ac.th