กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0962914487
อีเมล์ : rattanaporn@sinpun.ac.th

นางสาวรัตนา ศรีวิเชียร

นางสาวนฤนาถ ชูขันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0889474659
อีเมล์ : naruenat@sinpun.ac.th

MR.PIUS ITOE IKOSE
ครูอัตราจ้าง