ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 จังหวัดกระบี่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2565,10:38  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (https://sites.google.com/sinpun.ac.th/greenscoutsinpun/home)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,09:46  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : powerpoint ประกอบการเป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,00:23  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBest Practice โรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นายเอกพงศ์ สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,15:54  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2565,21:09  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ www.sinpun.ac.th
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2565,14:20  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างและพัฒนา เว็บไซต์กลุ่มยุวเกษตรกร (https://sites.google.com/sinpun.ac.th/4-hclub-sinpun/home) โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2565,12:57  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ครูกั๊ก "เกษตรวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ วิถีพอเพียง" (www.krusomchai.com)
ชื่ออาจารย์ : นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,23:11  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..